Thalia.de

In weniger als einer Minute mit dem Lesen beginnen. Sie haben noch keinen tolino?

Kis Herceg

A kis herceg címu regényben igazi mesevilág tárul elénk a B612-es kisbolygón. Tulajdonosa, egy rejtélyes kisfiú, aki gyermeki naivitásával, tiszta szívvel indul felfedezni a környezo bolygókat, s megpróbálja megérteni a felnottek világát. Hat bolygón tett látogatása során megtanulja, hogyan nem szabad élni, az élet értelmét pedig a róka árulja el neki. A legnagyobb kincs a szeretet, s az ember mindig felelos a barátjáért, azért, akit "e;megszelídített"e;. SzereplA k:A kis herceg; Az író; A rózsa, a kis herceg bolygóján; A király; A hiú; Az iszákos; Az üzletember; A lámpagyújtogató; A geográfus; A kígyó; A virágHelyszínek:A kis herceg bolygója; a Szahara; a király bolygója; a hiú bolygója; az iszákos bolygója; az üzletember bolygója; a lámpagyújtogató bolygója; a geográfus bolygója; a Föld; a rózsakertA rövid tartalom:AjánlásAz író elnézést kér a gyerekektA l, amiért elsA sorban nem nekik, hanem felnA ttnek ajánlja a könyvet. Egy felnA ttnek, aki ugyanolyan gyerek volt annak idején, mint A k. Mentségként hozza fel, hogy ez a felnA tt a legjobb barátja, és nagy szüksége van vigasztalásra, mivel Franciaországban él, ahol fázik és éhezik. fejezet, ÓriáskígyóAz író elmeséli, hogy hat éves korában egyik kedvenc könyvében, mely az A serdA krA l szólt, látott egy képet, amint egy óriáskígyó elnyel egy vadállatot. Színes ceruzával A is készített akkor egy rajzot, ami egy ilyen kígyót ábrázolt egy elefánttal a gyomrában. A kígyó kívülrA l hasonlított egy kalapra. Megmutatta a felnA tteknek, kíváncsi volt, A k rájönnek-e, mit rejt a kép. Persze mindenki azt hitte, egy kalapot. Amikor a kisfiú elárulja, A milyen céllal készítette a rajzot, a felnA ttek azt javasolják neki, hogy inkább a tanulással foglalkozzon, nem pedig ilyen butaságokkal. FestA i pályafutásának ezzel vége szakadt, ezért más mesterséget kellett választania. Megtanult hát repülA gépet vezetni. Azóta berepülte már szinte az egész világot, és rengeteg emberrel találkozott. Gyermekkori rajzát mindezek ellenére megA rizte, és ha valakit értelmesebbnek tartott a többieknél, elA vette a rajzot, és megkérdezte az illetA t, hogy szerinte mi van a képen. De a válasz mindig az volt: "e;ez egy kalap"e;. fejezet, a bárányAz író hat évvel ezelA tt egy alkalommal kénytelen volt kényszerleszállást végezni a Szaharában, mert a gépe meghibásodott. Egyedül volt, és ivóvize alig egy hétre volt csak elég. Teljesen egyedül maradt a hatalmas homoktenger közepén. Magányos volt. Így hajtotta álomra a fejét, s nem csoda, hogy igencsak meglepA dött, amikor hajnalban arra ébredt, hogy valaki furcsa hangon megszólítja, és azt kéri tA le, hogy rajzoljon neki egy bárányt. Felkapta a fejét és nem akart hinni a szemének, amikor meglátta, hogy egy kicsi emberke áll elA tte, olyan gyerekforma, aki egyáltalán nem úgy néz ki, mintha eltévedt volna. Se nem fáradt, se nem szomjas vagy éhes. Ellenkezni nem igazán volt értelme, így az író engedett a kérésnek. ElA ször azonban elsütötte a kígyós trükköt, mire a furcsa emberke közölte vele, hogy nem egy elefántot akar kígyóban, hanem bárányt. Kisebb viták után, hogy milyen is legyen a bárány, elkészül a rajz. Így ismerkedik meg az író a kis herceggel. fejezet, "e;szóval te is az égbA l jöttél?"e;Elkezdenek beszélgetni, de a kis herceg nem sokat árul el magáról. Csak azt hajtogatja, milyen jó is lesz neki az új báránykájával az A pici bolygóján, ahonnan jött. Amikor az író rajzolni akar a báránykának egy karót és egy kötelet is, hogy ki tudja A t kötözni, nehogy elkóboroljon, a kis herceg azonnal visszautasítja. Szomorúsággal a hangjában mondja el, hogy nem akkora az a bolygó, hogy ott bárki el tudjon kóborolni. fejezet, A B-612-es kisbolygóKiderül, hogy a bolygó, ahol a kis herceg él, alig nagyobb egy háznál, és a csillagászok is csak egyetlen egyszer észlelték, 1909-ben. A kis herceg mostanáig nagyon magányosan élt a bolygóján, s minden vágya egy barát volt. Most már van barátja, akit magával vihet. A kisbárány. fejezet. majomkenyérfaNaponként egyre több dolgot elárult a kis herceg a bolygójáról, míg nem arról kezdett feltA nA en nagy érdeklA déssel kérdezgetni, hogy a bárányok megeszik-e a cserjéket. Tele volt aggodalommal. Megkérdezte, hogy a majomkenyérfákat is megeszik-e. A bolygóján vannak rossz növények és jó növények, továbbá jó növényektA l származó jó magvak és rossz növényektA l származó rossz magvak. De ezek láthatatlanok, s ha egy nap gondolnak egyet, elA bújnak. A majomkenyérfát nem szabad hagyni megnA ni, mert akkor elborítja az egész bolygót és a gyökereivel átlyukasztja. Így hát minden reggel gondosan ki kell arról, hogy kigyomlálja a bolygóját és az ilyen hajtásokat eltávolítsa. Ez nagyon fontos! fejezet, a naplementeMár negyedik napja vannak együtt. Újabb dolgot árul el magáról a kis herceg. Egyik kedvenc idA töltése megnézni a naplementét. Szerinte, aki nagyon szomorú, az szereti a naplementéket. S otthon, a bolygóján ezt akármikor megteheti. Nem kell átutaznia, mint ahogy a "e;Földet"e; kellene. Csupán megfogja a kis székét, és kicsit arrébb rakja. S máris újabb naplementében gyönyörködhet. fejezet, "e;mire valók a tüskék?"e;Az ötödik napja vannak így együtt. Az író egyre idegesebb, amiért nem halad a gép javításával. A kis herceget viszont csak egy dolog izgatja. Az, hogy a bárányok megeszik-e a virágokat. Az író igennel válaszol. De vajon azokat is, melyeknek tüskéi vannak? A kis herceg nem nyugszik, az író viszont türelmetlen, és ingerülten felel, mikor a kis herceg arról faggatja, hogy akkor mire valók a tüskék. "e;Semmire"e; - hangzik a válasz. A kis herceg erre elkeseredik és indulatos lesz. Akkor miért küszködik szegény virág, aki gyenge és védtelen, a tüskék növesztésével, ha semmire sem jók?"e;Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant."e; De ha a bárány megeszi, az számára olyan, mintha egy csillag kialudna. Megharagszik az íróra, amiért úgy beszélt vele, mint egy felnA tt és zokogásban tör ki. Ahogy leszáll az éjszaka, az író nem gyA zi vigasztalni és ringatni pici barátját. Megígéri, hogy rajzol a báránynak egy szájkosarat, hogy ne tudja megenni a rózsáját, a virágnak pedig egy vértet. fejezet, a RózsaMásnap sokminden kiderül a rózsáról. Egy nap, ki tudja honnan, odanA tt a többi virág közé. Mert a kis herceg bolygóján sok virág van. De ez más volt, mint a többi. Ilyet még soha nem látott. Lassan fejlA dött, gondoskodva arról, hogy csak teljes pompájában lássa A t a kis herceg. Hiú virág volt. Majd mikor végre kinyílt és megmutatta magát, a kis hercegnek tátva maradt a szája. Minden kívánságát teljesítette, a virág mégis tele volt szemrehányással, A pedig mindent a szívére vett. Ezért szökött meg. Nem lett volna szabad a virág hatása alá kerülnie és meghallani a szavát. De mégis hibáztatja magát a kis herceg, amiért eljött, és a virág csipkelA dései mögött nem látta meg a gyengédségét és a szeretetét. Szomorú, mert nem tudta eléggé szeretni. fejezet, a szökésA szökés reggelén a kis herceg rendbe tette a bolygóját. Kitisztította a vulkánjait és kigyomlálta a majomkenyérfákat. Végezetül el akart köszönni a rózsától. Meglepetten tapasztalta, hogy a rózsa nem tesz szemrehányást, sA t, elszomorodik és bevallja, hogy szereti a kis herceget. Viszont arról A is tehet, hogy ezt nem lehetett észrevenni. Majd noszogatta a kis herceget, hogy induljon, ha már egyszer elhatározta magát. Igazából csak azért sürgette, mert nem akarta, hogy a kis herceg sírni lássa. fejezet, a király bolygójánA kis herceg elindul, hogy sorra látogassa a bolygókat, egyrészt hogy foglakozást keressen és mA velA dhessen is. Az elsA bolygón egy király lakik. Hosszasan elbeszélgetnek, de ennek a beszélgetésnek se füle, se farka. A király mindent meg akar parancsolni, és nincs semmilyen összefüggés a szavai között. Igazából értelmük sincs. A kis herceg feszélyezve érzi itt magát. Így hát nem marad tovább. Valóban furcsának találja a felnA tteket. fejezet, a hiú bolygójánA király bolygója után a hiú bolygóját látogatja meg. Itt azonban mást sem kell csinálnia, mint csodálnia a hiút, és azt hangoztatni, hogy A a legszebb, a legokosabb, a leggazdagabb és a legjobban öltözött. Megparancsolja a kis hercegnek, hogy csodálja. Itt sem marad tovább. A tény pedig, hogy a felnA ttek valóban nagyon furcsák, csak tovább erA södik benne. fejezet, az iszákos bolygójaEz hát az újabb helyszín. S talán itt tartózkodik a legrövidebb ideig a kis herceg. Az iszákos ugyanis csak iszik, és folyton azt hajtogatja, hogy azért iszik, hogy elfelejtse, hogy szégyelli magát amiatt, hogy iszik. fejezet, az üzletember bolygójaAz üzletember komoly embernek tartja magát, és csak a gazdagság érdekli. Szerinte A birtokolja az összes csillagot, és még arra sincs ideje, hogy a kis herceg érkezésekor feltekintsen a munkájából és köszöntse A t illendA képpen. Folyton csak számol, és azt hajtogatja, hogy A csak komoly dolgokkal foglalkozik, nincs ideje semmi haszontalanra. A kis herceg A t is otthagyja. Egyre furcsábbnak tartja a felnA tteket. fejezet, a lámpagyújtogató bolygójánAz eddigi bolygók közül ez a legkisebb. A szegény lámpagyújtogató pedig mást sem csinál, mint meggyújtja, majd eloltja a lámpákat. Nincs egy perc nyugta sem. Állítólag ez a parancs. Mindez azért van, mert a bolygója egy ideje olyan gyorsan kezdett el forogni, hogy mire este meggyújtja a lámpát, máris reggel lesz, amikor el kell oltania. A kis herceg sajnálja új ismerA sét, az eddigiek közül A t becsüli a legjobban, mert A nem magával, hanem másokkal törA dik. De itt sem maradhat. Túl kicsi a bolygó kettA jüknek. fejezet, a geográfus bolygójaEz a bolygó legalább tízszer nagyobb volt az eddigieknél. Nagyon tetszik neki a geográfus munkája, ezt igazán értelmes foglalkozásnak tartja. Hiszen a geográfus tudja, hol vannak a városok, a tengerek, a sivatagok, a hegyek és a folyamok. A geográfus megkéri A t, hogy meséljen a bolygójáról, hogy azt is feljegyezhesse. De csak azt írja fel, ami maradandó. Ekkor tudja meg a kis herceg, hogy a rózsája múlékony. S azt is, hogy ez mit jelent. EttA l összeszorul a szíve, hiszen A magára hagyta. Majd tanácsot kér a geográfustól, hogy merre folytassa az útját. Megfogadva a tanácsot, a Föld nevA bolygó felé veszi az irányt. Közben viszont csak a rózsájára tud gondolni. fejezet, a FöldÍgy kerül a kis herceg a Földre. A bolygó elkápráztatja. A többihez még csak hasonlítani sem lehet. fejezet, a KígyóAmikor a kis herceg megérkezik a Föld nevA bolygóra, egy hatalmas, végeláthatatlan, homoktenger közepébe, egy árva lelket sem lát. Már megijed, hogy elvétette a célját. Az elsA lény, akivel találkozik, a Kígyó. Beszélgetnek, és a kis herceg megmutatja neki a csillagot, ahonnan A jött. A Kígyó felajánlja neki, hogy ha egyszer visszavágyik, A szívesen segít neki a hazatérésben. Ahhoz viszont meg kell marnia (s bár ezt így nem mondja ki, de mindketten értik, mirA l van szó). A kis herceg a Kígyótól megtudja, hogy Afrikában van, a Szahara nevA sivatagban. fejezet, a virágAhogy elindul a kis herceg, találkozik egy virággal, és az emberek felA l érdeklA dik. A virág egész életében 6 vagy 7 embert látott összesen, így nem tud sokat segíteni neki. fejezet, a visszhangEzután elérkezik egy hegyhez, de ez jóval nagyobb, mint az A három vulkánja otthon. Felkapaszkodik rá, hogy onnan belássa az egész Földet. De csak hegycsúcsokat lát mindenfelé. Amikor kiált, a kérdésre csak a visszhang válaszol. A kis herceg nem érti, olyan furcsa ez az egész. fejezet, a rózsakertHosszú vándorlás után egy nap elérkezik egy úthoz. Virágzó rózsakert elA tt találja magát, s legnagyobb ámulatára virágjának szakasztott másait találja ezerszámra. De hiszen az A rózsája azt mondta, hogy A az egyetlen ilyen virág, és az egész világon nincsen párja. Elgondolkozik és elszomorodik, mert rájön, hogy mégsem olyan gazdag, mint hitte. A virágja egyáltalán nem egyedüli, a három vulkánja pedig a Földön lévA hegyekhez képest olyan pici. Lefekszik a fA be és sírni kezd. fejezet, a rókaA kis herceg földi életének talán legfontosabb idA szaka a rókával töltött idA . A róka megérteti vele, hogy mi a barátság. Például, hogy lehet ezer meg ezer ugyanolyan rózsa, mint az övé, mégsem hasonlíthatnak a sajátjára, mert nem fontosak a számára. A saját rózsájával egy láthatatlan kötelék köti össze A ket, ez az, ami miatt a több ezer másik rózsa nem hasonlít az övéhez. S amikor a kis herceg újra elmegy a rózsakerthez, rájön, hogy valóban, egyik rózsa sem olyan, mint az A rózsája. Szépek, de üresek. Valaki azért lesz fontos a számunkra, mert idA t vesztegetünk rá. Amíg nem ismersz meg és nem szelídítesz meg valakit, addig éppen olyan, mint a többi száz meg száz másik társa. De ha a barátoddá teszed, akkor már A lesz az egyetlen. Most már a róka is a kis herceg barátja, mert megszelídítette. S megtanította a legfontosabb dologra: az igazán fontos dolgokat csak a szívünkkel látjuk, úgy, ahogy a szemünkkel képtelenek vagyunk rá. fejezet, a váltóA rA rókától elbúcsúzva a kis herceg újra útnak indul. A következA , akivel találkozik, egy váltóA r. Beszélgetnek egy kicsit, de itt nem idA zik sokáig. fejezet, a kereskedA Kis idA múltán találkozik egy kereskedA vel, aki szomjúságoltó labdacsokat árul. Állítólag aki bevesz egyet, az nem kíván többé inni. Ezzel is idA t takaríthat meg. A kis herceg nem érti, miért olyan fontos ez. fejezet, a kútkeresésA kis herceg immár mindent elmesélt az írónak, akivel nyolcadik napja voltak együtt. A vizük elfogyott, a gépet még mindig nem sikerült megjavítani, s igencsak gyötörte A ket a szomjúság. A kis herceget viszont ez cseppet sem érdekelte. Sokkal inkább a róka szavai, melyek folyton ott csengtek a fülében: "e;ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan"e;. A sivatag is attól szép, hogy valahol rejt egy kutat. Elindulnak, hogy megkeressék. Ahogy leszáll az éj, a kis herceget elnyomja az álom, s az író a karjában viszi tovább. Hajnalra rátalál a kútra. fejezet, a kútA kútból vizet mernek, és mindketten isznak belA le. Sokkal jobban érzik magukat. A kis herceg megkéri az írót, hogy tartsa be az ígéretét és rajzoljon a báránynak egy szájkosarat. Aztán visszaemlékezik, hogy holnap lesz éppen egy éve, hogy a Földre esett. Az író rájön, hogy akkor nem is véletlenül találkoztak egy héttel ezelA tt, hanem azért, mert a kis herceg tudatosan kereste ezt a helyet, vissza akart térni ide, ahová egy éve érkezett. A kis herceg már nem akar visszamenni az íróval a géphez, azt kéri tA le, hogy holnap látogassa meg. fejezet, a Kígyó2Másnap, ahogy az író közeledik a kúthoz, mert el akarja mondani, hogy sikerült megjavítani a gépét. Látja a kis herceget, amint egy fán ül, és valakivel beszélget. Látni azonban nem lát senkit. Hallja, hogy megbeszélik, hogy este találkozni fognak és a kis herceg arról faggatja, hogy nem fog-e fájni. Ahogy az író közelebb ér, éppen csak egy pillanatra még meglátja a kígyót, és már elA kapja a revolverét, hogy lelA je, de a kígyó egy szempillantás alatt eltA nik. Aztán beszélgetnek és az író értetlenül áll a történtek elA tt. A kis herceg azonban elhatározta magát. Vissza kell mennie a virágjához, akiért felelA s. Erre pedig csak ma van lehetA ség. Pont egy év telt el és a csillagja ezen a napon épp felettük lesz. Az író mindenáron el akarja kísérni, vele akar lenni, de a kis herceg ellenkezik. Tudja, hogy fájni fog az írónak a látvány. Mert olyan lesz, mintha meghalna. Ezt a testet ugyanis nem viheti magával. Amikor este útra kél, az író mégis vele tart. Kézen fogva mennek a kúthoz. Majd pár lépéssel a cél elA tt a kis herceg elengedi az író kezét és egyedül megy tovább. Egy sárga villanás látszik csupán a bokájánál, A pedig csendben tA ri, majd szelíden eldA l. fejezet, a világ legszomorúbb tájaAz író sokáig szomorú még kis barátja miatt, de reggel, mikor visszatér, már nincs ott a pici test. Egy rajzon mutatja meg nekünk, hogy néz ki a Szaharában az a rész, ahol a kis herceggel találkozott. Azért rajzolja le nekünk, hogy mi is felismerhessük, ha egyszer arra járunk. És ha véletlenül találkoznánk vele, feltétlenül szólnunk kell neki, hogy a kis herceg visszajött.
… weiterlesen
Beschreibung

Produktdetails


Format ePUB i
Kopierschutz Kopiergeschützt (Adobe ID erforderlich) i
Seitenzahl 100, (Printausgabe)
Erscheinungsdatum 20.08.2015
Sprache Ungarisch
EAN 9786059285018
Verlag EKitap Projesi
eBook (ePUB)
3,34
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar
Per E-Mail verschenken i

Andere Kunden interessierten sich auch für

 • 43427287
  Con la testa fra le nuvole
  von Kis Mihailescu Andreea Iustina
  eBook
  7,99
 • 44055601
  Micul print
  von Antoine de Saint-Exupery
  eBook
  5,63
 • 43506745
  Little Prince
  von Antoine de Saint-Exupery
  eBook
  10,12
 • 39154386
  Tiffany 293-294.
  von Susan Mallery
  eBook
  5,49
 • 44341356
  Hamish Macbeth es a torbe csalt falu
  von M. C. Beaton
  eBook
  9,01
 • 39787825
  Gazdálkodj okosan, takarékosan!
  von Bacsó Mária
  eBook
  8,99
 • 41729148
  Frank
  von Cecilia Rose Wild
  eBook
  8,99
 • 41806709
  Két pogány közt egy hazáért pusztult el az igazságért
  von med. Lajos Z. Tamás
  eBook
  8,99
 • 43011319
  Útban önmagam felé I.
  von Fejõs Tünde
  eBook
  6,99
 • 43919743
  Egy látó élete és megtapasztalásai
  von Nagy Dóra
  eBook
  7,99
 • 44328548
  Mert nekunk szeretnunk kell egymast
  von Fejos Eva
  eBook
  9,01
 • 44314469
  Uton hozzad
  von Fejos Eva
  eBook
  9,01
 • 44314478
  Szeretlek, eg veled
  von Cynthia Rogerson
  eBook
  6,76

Kundenbewertungen


Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.

Wird oft zusammen gekauft

Kis Herceg

Kis Herceg

von Antoine de Saint-Exupery

eBook
3,34
+
=
Az ejszaka titka

Az ejszaka titka

von Dean Koontz

eBook
6,97
+
=

für

10,31

inkl. gesetzl. MwSt.

Alle kaufen