Verpleegkundige zorgresultaten

Inhaltsverzeichnis


Voorwoord bij de Amerikaanse editie 13


Voorwoord bij de Nederlandse editie 15


Verantwoording 17


Medewerkers aan de vijfde Amerikaanse editie 17


Teamleden 18


Studenten 19


Gasthoogleraren 19


Ondersteuning 19


Fellows van het Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness 19


Nederlandse vertalingen 21


Pluspunten van de Nursing Outcomes Classification 23


Definities 27


Uitgebreid overzicht 29


Deel I Classificatie van verpleegkundige zorgresultaten: ontwikkeling,


verbetering en toepassing in beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs 43


1 De huidige classificatie 45


De NOC-classificatie: wat is het? 46


Definitie van een zorgresultaat 46


Meting van een zorgresultaat 46


Gebruik van een referentiepersoon ter vergelijking 47


Abstractieniveau van NOC-resultaten 47


Sensitiviteit van de zorgresultaten 48


Gebruik binnen andere disciplines 48


De NOC-classificatie: wat is het niet? 49


De classificatie is niet compleet 49

NOC-resultaten zijn niet prescriptief 49


NOC-resultaten zijn geen verpleegkundige diagnoses 50


Zorgresultaten zijn geen anamnesegegevens 50


Veelgestelde vragen 51


Wie is de patiënt? 51


Wat wordt er in zorgresultaten beschreven? 51


Op welke abstractieniveaus dienen er zorgresultaten te worden ontwikkeld? 52


Hoe dienen zorgresultaten geformuleerd te worden? 52


Waarom worden de zorgresultaten niet als doelen geformuleerd? 56


Wat zijn verpleegkundig beïnvloedbare zorgresultaten? 57


Zijn verpleegkundig beïnvloedbare zorgresultaten de oplossing van


verpleegkundige


diagnoses? 57


In welk opzicht verschillen zorgresultaten van verpleegkundige diagnoses? 58


Op welk moment moeten zorgresultaten worden gemeten? 58


Met hoeveel tussentijd moeten zorgresultaten worden gemeten en


gedocumenteerd?


58


Hoe worden zorgresultaten in gestandaardiseerde verpleegplannen/ideale


zorgpaden


toegepast? 59


Waarom hebben verpleegkundigen hun eigen lijst met zorgresultaten


nodig? 59


Waarom is het van belang zorgresultaten in diverse zorgsettings te


beoordelen? 59


Waarom is het nodig resultaatlabels te gebruiken als de indicatoren


misschien nuttiger zijn? 60


Waarom streeft men een standaardisering van zorgresultaten na, terwijl elke


patiënt, mantelzorger, gezin of gemeenschap toch uniek is? 60


Hoe onderscheid ik zorgresultaten binnen mijn eigen praktijk? 60


Wanneer wordt er een nieuw zorgresultaat ontwikkeld en hoe gaat dat inWaarom zijn er zoveel verschillende meetschalen? 61

Waarom hebben sommige zorgresultaten twee meetschalen? 61

Aanscherpen van de classificatie: doorgaande en toekomstige ontwikkeling 69


Samenvatting 80


Literatuur 81


2 Toepassing van de NOC in praktijk, onderzoek en onderwijs 83


Overwegingen bij het gebruik van de NOC in de praktijk 83


Zorgresultaten selecteren 83


Na selectie van een zorgresultaat 86


Vaststellen van resultaatscores 87


Implementatie van de NOC-classificatie in de praktijk 90


Draaiboek voor implementatie 90


Implementatie van de NOC in elektronische systemen 91


Implementatie van NOC-resultaten in onderwijsprogramma's 92


Implementatiestrategieën 92<

Hulpmiddelen voor curriculumontwikkeling en opleiden 93


Toepassingen van de NOC in onderzoek 93


Beoordeling van de kwaliteit en doelmatigheid van verpleegkunde 93


Gebruik van de NOC onder licentie 95


Samenvatting 96


Literatuur 96


Deel II De NOC-taxonomie 99


3 Overzicht van de NOC-taxonomie 101


Historische ontwikkeling van de NOC-taxonomie 101


Herzieningen die sinds de eerste versie van de taxonomie zijn doorgevoerd 101


Tweede editie 102


Derde editie 102


Vierde editie 102


Vijfde editie 102


Het coderen van de classificatie 104


4 De NOC-taxonomie in schema 107


Literatuur 124


Deel III Zorgresultaten 125


Deel IV NOC-koppelingen: gezondheidspatronen en NANDA


International 925


5 Koppelingen tussen NOC-resultaten en gezondheidspatronen 927


Literatuur 927


6 NOC geordend volgens de elf gezondheidspatronen van Gordon 929


Gezondheidsbeleving en -instandhouding 929


Niveau van het individu 929


Niveau van gezin en familie 930


Niveau van de gemeenschap 930


Voedings- en stofwisselingspatroon 931


Niveau van het individu 931


Niveau van gezin en familie 931


Niveau van de gemeenschap 931


Uitscheidingspatroon 931


Niveau van het individu 931


Andere niveaus 931


Activiteitenpatroon 932


Niveau van het individu 932


Andere niveaus 932


Cognitie- en waarnemingspatroon 932


Niveau van het individu 933


Niveau van gezin en familie 934


Niveau van de gemeenschap 934


Slaap-rustpatroon 934


Niveau van het individu 934


Andere niveaus 934


Zelfbelevingspatroon 934


Niveau van het individu 934


Niveau van gezin en familie 934


Niveau van de gemeenschap 935


Rollen- en relatiespatroon 935


Niveau van het individu 935


Niveau van gezin en familie 935


Niveau van de gemeenschap 935


Seksualiteits- en voortplantingspatroon 935


Niveau van het individu 935


Andere niveaus 936


Stressverwerkingspatroon 936


Niveau van het individu 936


Niveau van gezin en familie 936


Niveau van de gemeenschap 936


Waarden- en levensovertuigingenpatroon 936


Niveau van het individu 937


Niveau van gezin en familie 937


Niveau van de gemeenschap 937


Zorgresultaten die niet binnen een gezondheidspatroon zijn geplaatst 937


7 Koppelingen tussen NOC-resultaten en NANDA-I-diagnoses 939


Actuele verpleegkundige diagnoses 940


Verpleegkundige risicodiagnoses 1030


Verpleegkundige gezondheidsbevorderende diagnoses 1071


Literatuur 1086


Deel V Kernresultaten voor verpleegkundige specialismen 1087


8 Kernresultaten voor verpleegkundige specialismen 1089


Inspanningen om kernresultaten te inventariseren 1089


Acute zorg 1090


Anesthesiologische zorg 1090


Arbozorg 1091


Chirurgische zorg 1092


Dermatologische zorg 1093


Diabeteszorg 1094


Dialysezorg 1094


Dwarslaesiezorg 1095


Gastro-enterologische zorg 1096


Genetische zorg 1096


GGZ 1097


Gynaecologische, verloskundige en neonatologische zorg 1097


Hartfalenzorg 1098


Hiv/aids-zorg 1098


Hospice- en palliatieve zorg 1100


Intraveneuze zorg 1100


Kinderoncologische zorg 1101


Kindzorg 1101


Kno- en hoofd-halszorg 1103


Mobiel Medisch Team 1103


Neonatologische zorg 1104


Neurologische zorg 1104


Oncologische zorg 1105


Onderwijszorg 1106Openbare gezondheidszorg 1107Operatieve zorg 1108


Orthopedische zorg 1109


Ouderenzorg 1109


Perianesthesiologische zorg 1110


Perioperatieve zorg 1111


Plastisch-chirurgische zorg 1112


Poliklinische zorg 1112


Pijnzorg 1113


Radiotherapeutische zorg 1114


Revalidatiezorg 1114


Spirituele zorg 1115


Spoedeisende zorg 1116


Thuiszorg 1116


Transplantatiezorg 1117


Urologische zorg 1119


Vaatzorg 1119


Verpleegkundig specialist 1120


Verslavingszorg 1121


Ziekenhuishygiënische en epidemiologische zorg 1122


Deel VI Bijlagen 1125


Bijlage A Zorgresultaten die nieuw, herzien of geschrapt zijn sinds de


vierde Amerikaanse editie 1127


Nieuwe zorgresultaten in de vijfde Amerikaanse editie (n = 107) 1127


Gewijzigde zorgresultaten in de vijfde Amerikaanse editie 1129


Gewijzigde labelnamen (n = 20) 1129


Wijzigingen in de definities (n = 96) 1130


Zorgresultaten met gewijzigde beoordelingsschalen (n = 7) 1132


Zorgresultaten die in de vijfde Amerikaanse editie zijn geschrapt (n = 2) 1132


Bijlage B Richtlijnen voor het indienen van nieuwe of herziene zorgresultaten 1133


A Algemene opmerkingen over de classificatie 1133


B Feedback over een bepaald zorgresultaat 1133


C Feedback over een of meer beoordelingsschalen 1133


D Richtlijnen voor het indienen van voorstellen voor nieuwe zorgresultaten 1133


Algemene richtlijnen voor de formulering van zorgresultaten 1133


E Feedback over de koppelingen met de verpleegkundige


diagnoses van NANDA International 1134


F Feedback over de kernresultaten per specialisme 1134


Bijlage C Eerdere edities en vertalingen 1135


Handleidingen 1135


Deel VII Register 1137Verpleegkundige zorgresultaten

Vertaling van Nursing Outcomes Classification (NOC)

88,99 € inkl. gesetzl. MwSt.

Lieferbar innerhalb von 3 Wochen

Versandkostenfrei

Weitere Formate

Beschreibung

'Verpleegkundige zorgresultaten' is een vertaling van ‘Nursing Outcomes Classification (NOC)’. Deze derde, herziene Nederlandse editie is gebaseerd op de vijfde Amerikaanse druk en bevat meer dan 400 zorgresultaten Met behulp van de zorgresultaten kunnen verpleegkundigen en andere zorgverleners de toestand van patiënten, mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen beoordelen en kwantificeren.Verpleegkundige zorgresultaten stelt verpleegkundigen in staat om veranderingen in de toestand van de patiënt na de interventies te beoordelen en op die manier de voortgang van de patiënt te volgen. De inhoud van het boek is afgestemd op Verpleegkundige interventies (NIC), de Internationale NANDA-diagnosen (Nanda international) en de Functionele gezondheidspatronen van Gordon.De belangrijkste kenmerken van dit boek:- volledigheid: 490 geactualiseerde zorgresultaten, waarvan 107 geheel nieuwe;- evidence-based;- duidelijke en klinisch zinvolle terminologie;- gebruiksvriendelijke structuur;- toepasbaar in verschillende disciplines;- getoetst in het veld.Verpleegkundige zorgresultaten draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. Het boek voorziet in standaardisering en definiëring van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Tevens is het een hulpmiddel om leerplannen beter te laten aansluiten op de praktijk.Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen. Leidinggevenden in de gezondheidszorg kunnen het boek gebruiken voor het onderzoeken van de effectiviteit en de kosten van de verpleegkundige zorg en het maken van een doelmatige planning.Nieuwe zorgresultaten zijn onder meer: Mate van dementie, Gebalanceerde leefstijl, Herstel na een operatie: direct postoperatief, Management van longontsteking, Stressmanagement, Schuldverwerking, Veilige zorgomgeving en diverse zorgresultaten op het gebied van Zelfmanagement.

Details

Beschreibung

Details

 • Einband

  Taschenbuch

 • Erscheinungsdatum

  22.03.2017

 • Verlag Bohn Stafleu van Loghum
 • Seitenzahl

  1118

 • Maße (L/B)

  24/17 cm

 • Gewicht

  2129 g

 • Auflage

  3. Auflage

 • Sprache

  Niederländisch

 • ISBN

  978-90-368-1158-3

Das meinen unsere Kund*innen

0.0

0 Bewertungen

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Erste Bewertung verfassen

Unsere Kund*innen meinen

0.0

0 Bewertungen filtern

Weitere Artikel finden Sie in

 • Verpleegkundige zorgresultaten

 • Voorwoord bij de Amerikaanse editie 13


  Voorwoord bij de Nederlandse editie 15


  Verantwoording 17


  Medewerkers aan de vijfde Amerikaanse editie 17


  Teamleden 18


  Studenten 19


  Gasthoogleraren 19


  Ondersteuning 19


  Fellows van het Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness 19


  Nederlandse vertalingen 21


  Pluspunten van de Nursing Outcomes Classification 23


  Definities 27


  Uitgebreid overzicht 29


  Deel I Classificatie van verpleegkundige zorgresultaten: ontwikkeling,


  verbetering en toepassing in beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs 43


  1 De huidige classificatie 45


  De NOC-classificatie: wat is het? 46


  Definitie van een zorgresultaat 46


  Meting van een zorgresultaat 46


  Gebruik van een referentiepersoon ter vergelijking 47


  Abstractieniveau van NOC-resultaten 47


  Sensitiviteit van de zorgresultaten 48


  Gebruik binnen andere disciplines 48


  De NOC-classificatie: wat is het niet? 49


  De classificatie is niet compleet 49

  NOC-resultaten zijn niet prescriptief 49


  NOC-resultaten zijn geen verpleegkundige diagnoses 50


  Zorgresultaten zijn geen anamnesegegevens 50


  Veelgestelde vragen 51


  Wie is de patiënt? 51


  Wat wordt er in zorgresultaten beschreven? 51


  Op welke abstractieniveaus dienen er zorgresultaten te worden ontwikkeld? 52


  Hoe dienen zorgresultaten geformuleerd te worden? 52


  Waarom worden de zorgresultaten niet als doelen geformuleerd? 56


  Wat zijn verpleegkundig beïnvloedbare zorgresultaten? 57


  Zijn verpleegkundig beïnvloedbare zorgresultaten de oplossing van


  verpleegkundige


  diagnoses? 57


  In welk opzicht verschillen zorgresultaten van verpleegkundige diagnoses? 58


  Op welk moment moeten zorgresultaten worden gemeten? 58


  Met hoeveel tussentijd moeten zorgresultaten worden gemeten en


  gedocumenteerd?


  58


  Hoe worden zorgresultaten in gestandaardiseerde verpleegplannen/ideale


  zorgpaden


  toegepast? 59


  Waarom hebben verpleegkundigen hun eigen lijst met zorgresultaten


  nodig? 59


  Waarom is het van belang zorgresultaten in diverse zorgsettings te


  beoordelen? 59


  Waarom is het nodig resultaatlabels te gebruiken als de indicatoren


  misschien nuttiger zijn? 60


  Waarom streeft men een standaardisering van zorgresultaten na, terwijl elke


  patiënt, mantelzorger, gezin of gemeenschap toch uniek is? 60


  Hoe onderscheid ik zorgresultaten binnen mijn eigen praktijk? 60


  Wanneer wordt er een nieuw zorgresultaat ontwikkeld en hoe gaat dat in  Waarom zijn er zoveel verschillende meetschalen? 61

  Waarom hebben sommige zorgresultaten twee meetschalen? 61

  Aanscherpen van de classificatie: doorgaande en toekomstige ontwikkeling 69


  Samenvatting 80


  Literatuur 81


  2 Toepassing van de NOC in praktijk, onderzoek en onderwijs 83


  Overwegingen bij het gebruik van de NOC in de praktijk 83


  Zorgresultaten selecteren 83


  Na selectie van een zorgresultaat 86


  Vaststellen van resultaatscores 87


  Implementatie van de NOC-classificatie in de praktijk 90


  Draaiboek voor implementatie 90


  Implementatie van de NOC in elektronische systemen 91


  Implementatie van NOC-resultaten in onderwijsprogramma's 92


  Implementatiestrategieën 92<

  Hulpmiddelen voor curriculumontwikkeling en opleiden 93


  Toepassingen van de NOC in onderzoek 93


  Beoordeling van de kwaliteit en doelmatigheid van verpleegkunde 93


  Gebruik van de NOC onder licentie 95


  Samenvatting 96


  Literatuur 96


  Deel II De NOC-taxonomie 99


  3 Overzicht van de NOC-taxonomie 101


  Historische ontwikkeling van de NOC-taxonomie 101


  Herzieningen die sinds de eerste versie van de taxonomie zijn doorgevoerd 101


  Tweede editie 102


  Derde editie 102


  Vierde editie 102


  Vijfde editie 102


  Het coderen van de classificatie 104


  4 De NOC-taxonomie in schema 107


  Literatuur 124


  Deel III Zorgresultaten 125


  Deel IV NOC-koppelingen: gezondheidspatronen en NANDA


  International 925


  5 Koppelingen tussen NOC-resultaten en gezondheidspatronen 927


  Literatuur 927


  6 NOC geordend volgens de elf gezondheidspatronen van Gordon 929


  Gezondheidsbeleving en -instandhouding 929


  Niveau van het individu 929


  Niveau van gezin en familie 930


  Niveau van de gemeenschap 930


  Voedings- en stofwisselingspatroon 931


  Niveau van het individu 931


  Niveau van gezin en familie 931


  Niveau van de gemeenschap 931


  Uitscheidingspatroon 931


  Niveau van het individu 931


  Andere niveaus 931


  Activiteitenpatroon 932


  Niveau van het individu 932


  Andere niveaus 932


  Cognitie- en waarnemingspatroon 932


  Niveau van het individu 933


  Niveau van gezin en familie 934


  Niveau van de gemeenschap 934


  Slaap-rustpatroon 934


  Niveau van het individu 934


  Andere niveaus 934


  Zelfbelevingspatroon 934


  Niveau van het individu 934


  Niveau van gezin en familie 934


  Niveau van de gemeenschap 935


  Rollen- en relatiespatroon 935


  Niveau van het individu 935


  Niveau van gezin en familie 935


  Niveau van de gemeenschap 935


  Seksualiteits- en voortplantingspatroon 935


  Niveau van het individu 935


  Andere niveaus 936


  Stressverwerkingspatroon 936


  Niveau van het individu 936


  Niveau van gezin en familie 936


  Niveau van de gemeenschap 936


  Waarden- en levensovertuigingenpatroon 936


  Niveau van het individu 937


  Niveau van gezin en familie 937


  Niveau van de gemeenschap 937


  Zorgresultaten die niet binnen een gezondheidspatroon zijn geplaatst 937


  7 Koppelingen tussen NOC-resultaten en NANDA-I-diagnoses 939


  Actuele verpleegkundige diagnoses 940


  Verpleegkundige risicodiagnoses 1030


  Verpleegkundige gezondheidsbevorderende diagnoses 1071


  Literatuur 1086


  Deel V Kernresultaten voor verpleegkundige specialismen 1087


  8 Kernresultaten voor verpleegkundige specialismen 1089


  Inspanningen om kernresultaten te inventariseren 1089


  Acute zorg 1090


  Anesthesiologische zorg 1090


  Arbozorg 1091


  Chirurgische zorg 1092


  Dermatologische zorg 1093


  Diabeteszorg 1094


  Dialysezorg 1094


  Dwarslaesiezorg 1095


  Gastro-enterologische zorg 1096


  Genetische zorg 1096


  GGZ 1097


  Gynaecologische, verloskundige en neonatologische zorg 1097


  Hartfalenzorg 1098


  Hiv/aids-zorg 1098


  Hospice- en palliatieve zorg 1100


  Intraveneuze zorg 1100


  Kinderoncologische zorg 1101


  Kindzorg 1101


  Kno- en hoofd-halszorg 1103


  Mobiel Medisch Team 1103


  Neonatologische zorg 1104


  Neurologische zorg 1104


  Oncologische zorg 1105


  Onderwijszorg 1106  Openbare gezondheidszorg 1107  Operatieve zorg 1108


  Orthopedische zorg 1109


  Ouderenzorg 1109


  Perianesthesiologische zorg 1110


  Perioperatieve zorg 1111


  Plastisch-chirurgische zorg 1112


  Poliklinische zorg 1112


  Pijnzorg 1113


  Radiotherapeutische zorg 1114


  Revalidatiezorg 1114


  Spirituele zorg 1115


  Spoedeisende zorg 1116


  Thuiszorg 1116


  Transplantatiezorg 1117


  Urologische zorg 1119


  Vaatzorg 1119


  Verpleegkundig specialist 1120


  Verslavingszorg 1121


  Ziekenhuishygiënische en epidemiologische zorg 1122


  Deel VI Bijlagen 1125


  Bijlage A Zorgresultaten die nieuw, herzien of geschrapt zijn sinds de


  vierde Amerikaanse editie 1127


  Nieuwe zorgresultaten in de vijfde Amerikaanse editie (n = 107) 1127


  Gewijzigde zorgresultaten in de vijfde Amerikaanse editie 1129


  Gewijzigde labelnamen (n = 20) 1129


  Wijzigingen in de definities (n = 96) 1130


  Zorgresultaten met gewijzigde beoordelingsschalen (n = 7) 1132


  Zorgresultaten die in de vijfde Amerikaanse editie zijn geschrapt (n = 2) 1132


  Bijlage B Richtlijnen voor het indienen van nieuwe of herziene zorgresultaten 1133


  A Algemene opmerkingen over de classificatie 1133


  B Feedback over een bepaald zorgresultaat 1133


  C Feedback over een of meer beoordelingsschalen 1133


  D Richtlijnen voor het indienen van voorstellen voor nieuwe zorgresultaten 1133


  Algemene richtlijnen voor de formulering van zorgresultaten 1133


  E Feedback over de koppelingen met de verpleegkundige


  diagnoses van NANDA International 1134


  F Feedback over de kernresultaten per specialisme 1134


  Bijlage C Eerdere edities en vertalingen 1135


  Handleidingen 1135


  Deel VII Register 1137